Firmalogo

Sterkstrøm

Sterkstrøm er den tradisjonelle delen av vårt fag som omfatter bl.a. lys, varme og strøm til forbruksgjenstander.

Vi leverer sterkstrømsinstallasjoner av høy kvalitet i bolig, industri og næringsliv.

Gjennom vårt medlemsskap i Nelfo sikrer vi oss oppdatert informasjon og kompetanse innen faget.

Nelfo logo