Firmalogo

Internkontroll elektro

Den som er ansvarlig for en virksomhet er pliktig til å innføre og utøve internkontroll jfr. Internkontrollforskriftens §4.

Internkontroll elektro er en viktig del av virksomhetens internkontroll og vi har kvalifiserte elektrikere som hjelper deg med dette.

Internkontroll elektro innebærer jevnlig kontroll utført av en elektriker hvor hyppigheten bestemmes etter en risikovurdering. Virksomheten kan selv bidra med jevnlig dokumenterte tilsyn i tiden mellom hver kontroll.

Illustrasjonsbilde