Firmalogo

Svakstrøm

Svakstrøm er den delen av elektrofaget som omfatter kommunikasjon og styring. Store deler av dette fagfeltet forvaltes av Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og det er egne sertifiseringsordninger f.eks. for å kunne installere datanettverk, brannalarmanlegg m.fl.

O. Løkken AS har bl.a. ekomnettautorisasjon som gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer elektroniske kommunikasjonsnett som definert i ekomloven, f.eks. trådløse eller kablede nett for tele og data.

Brannalarm, innbruddsalarm, adgangskontroll, kameraovervåkning, porttelefon og ringeanlegg, sentrale musikkanlegg samt trådløse og kablede styresystemer er eksempel på andre tjenester vi utfører for våre kunder.

Nkom autorisasjon