Firmalogo

Smarthus

Smarthus er et samlebegrep for mer eller mindre automatiserte og intelligente funksjoner som skal bidra til lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå.

Det er mange produsenter av styresystem som kan brukes men felles for mange av dem er de er basert på en lukket teknologi som låser kunden både til system og leverandør.

KNX er en standarisert kommunikasjonsprotokoll og det er i dag veldig mange produsenter som tilbyr materiell tilpasset denne standarden. For deg som kunde sikrer det en installasjon med svært lang levetid uten at du blir låst hverken til oss eller et bestemt fabrikat.

Vår filosofi er at en smarthusinstallasjon skal ha samme levetid som øvrige tekniske installasjoner i huset. Det skal forefinnes egnet materiell både til vedlikehold men også utvidelser etter mange år.

O. Løkken AS leverer også programmering av KNX-anlegg installert av andre elektroentreprenører.

Smarthus