Firmalogo

Ofte får vi som elektrikere spørsmål ifra kunder om de kan handle inn materiellet selv?

Ja det kan du, men må da regne med at vi tar en høyere timepris og at vi ikke kan gi garanti på hele jobben. Det er en kjent sak at elektrikere har hatt høyt påslag på materiellet og lave timepriser, og på denne måten har de fleste bedrifter finansiert alle kostnadene. Dette er imidlertid i ferd med å snu, konkurransen på materiell er hardere og prisen sunket betraktelig de siste årene.

Dersom du ønsker å kjøpe inn utstyret selv, vil du da huske på å kjøpe inn alt vi trenger ifra kabelsko til downlights? Mest sannsynlig vil du ikke få med alt. Skal da elektrikeren stå å vente mens kunden skaffer utstyret, eller skal elektrikeren kjøre til grossisten? Ofte forekommer det at utstyret som er kjøpt inn i verstefall ikke er godkjent, eller elektrikeren må bruke unødvendig lang tid på å finne ut hvordan det monteres, kobles eller programmeres. Kanskje er det kjøpt feil type dimmer som ikke virkes sammen med de nye flotte downlightsene, og det vil igjen gå mye tid på feilsøking og skaffing av en ny type dimmer. Dersom O.Løkken AS leverer utstyret, vil også kundene slippe dette med å kjøpe hele bunter med rør og kabel, da disse ofte leveres i 50 meter eller mer, men da tar O.Løkken AS det som ikke blir brukt tilbake og benytter dette hos neste kunde. Kunden vil ikke bli belastet for mer enn det som er brukt på selve jobben.

Hva med reklamasjon?

Reklamasjon er alltid et viktig spørsmål når det gjelder å kjøpe inn utstyr selv. Dersom termostaten du som kunde har kjøpt selv slutter å virke, vil du trenge hjelp til feilsøking på dette. Du vil da få en regning på dette, og du må få reklamert på dette produktet der hvor du kjøpte det. Når dette er gjort og du har fått et nytt produkt, vil du igjen trenge en elektriker for å montere dette på nytt. Noe som igjen blir belastet deg som kunde. Hvis termostaten hadde vært kjøpt igjennom oss hadde vi måttet ta hele denne biten kostnadsfritt, dersom garantitiden ikke er utløpt.

Vi har over 90 års erfaring med hva som virker over tid.

Er det da lønnsomt å handle materiellet selv? Ta kontakt med O.Løkken AS dersom du ønsker gode råd og veiledning.