Firmalogo

Strengere krav til brannvarsling i eksisterende boliger

Artikkelbilde

Forskrift om brannforebygging trådte i kraft 1. januar 2016 og beskriver bl.a. krav til brannvarsling i eksisterende boliger.

§7 beskriver detaljerte krav til hvilke rom som skal dekkes av brannalarm i en bolig. Kravene er tilnærmet lik kravene til nye boliger som er beskrevet i TEK10 og medfører dermed en skjerpelse i forhold til tidligere krav.

Det er eier av boligen som er ansvarlig for at kravene er oppfylt. Forskriften gjelder også for fritidsbolig så du bør sjekke forholdene hvis du har hytte eller landsted.

Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Sone utenfor soverom er rømningsvei for de fleste så det er ekstra viktig med tidlig varsling her. Det vil imidlertid ta noe tid før en brann inne på et soverom blir oppdaget av en detektor i soveromsgangen så vi anbefaler absolutt at det i tillegg monteres detektorer inne på alle soverom.